Otizm Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

0
366

Otizm nedir sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir: Otizm, 3 yaştan önce ortaya çıkan, belirli sosyal davranışlarda gerileme, iletişim bozuklukları, tekrarlayan takıntılı davranışlarla karakterize bir bozukluktur. Kesinlikle hastalık olarak adlandırılamaz. Yalnızca birlikte yaşamanın öğretildiği, sosyal becerilerdeki açığın kapatılmasına ihtiyaç duyulan bir farklılıktır.

Otizm Belirtileri

Dsm 5 tanı el kitabı, otizm hakkındaki belirtileri sınıflara ayırmıştır. Bu kapsamda en belirgin otizm belirtileri şöyle sıralanabilir:

 • Göz teması kuramama
 • Büyük çocuklar için iletişim başlatamama
 • 18 aylık olmasına rağmen ses çıkarmama ve mamamama gibi heceleri söylememe
 • Adına tepki vermeme. Adı söylendiğinde sanki ona söylenmiyormuş gibi bir tavır
 • Ani kahkaha, histerik gülme
 • Yaşının gereği olması şartı ile oyun hamuru, boya kalemi gibi çocuk ürünlerine ilgi göstermeme
 • Tekrarlayan takıntılı davranışlar (el çırpma, parmak şıklatma, takıntı halinde hareketleri tekrar etme)
 • Ekolali (söz tekrarı anlamına gelir. Söylenen sözü aynen tekrar etmeyi ifade eder.)
 • Ani, sebepsiz yere ve kriz şeklinde ağlama
 • Sese, kokuya, bazı nesnelere veya renklere tahammül edememe
 • Dokunulmaktan hoşlanmama veya dokunulmayı aşırı sevme
 • Oyuncaklarla amacına uygun olarak oynamama. Arabanın yalnız tekerleklerini döndürme, bebeklerin yalnız saçlarını koparma gibi belirtiler görülmektedir.

Bu belirtilerin yalnızca bir tanesinin olması direkt olarak otizmi işaret etmez. Örneğin adına tepki vermeme bazen çocuklarda duyma problemlerinden de kaynaklanabilir. Bunun yanında çocuk ilgisini oyununa yöneltmek istediği için de seslenene bakmıyor olabilir. Bu durumda çocuğu iyi tanımak ve uzun süreli  gözlemlemek gereklidir.

Otizmin Sebepleri

Otizmin nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlığın tetikleyici etkenlerle buluşması sonucu ortaya çıkan bir farklılık olduğu düşünülmektedir. Otizm, sanayileşme ve genetik değişikliklerin getirdiği bir bozukluk olarak görülebilmekte iken, bazı çevrelerce ailenin davranışlarına bağlı olarak ortaya çıktığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında otizmin nedenleri olabilecek unsurlar şöyle sıralanabilir:

 • Ailede donuk yüz ifadesi (poker face)
 • Genetik yatkınlık
 • Bebeklik anomalileri
 • Beyinde sinir hücreleri arasında iletişim ve sinaps bozukluğu
 • Duyusal uyaran eksikliği
 • Duyusal uyaran hassasiyeti
 • Besinler ve doğal olamayan çevrenin etkisi
 • Ekran bağımlılığı

Bu nedenlerin hiçbiri tek başına otizme neden olmazken, otizm tetikleyicileri olarak adlandırılmaktadırlar. Çocukta genetik bir yatkınlığın bulunması zemini ile birleşerek otizmi ortaya çıkaran bu durumlar, ortadan kaldırıldıklarında çocukta tamamıyla bir iyileşme görülmez.

Otizmin Tedavisi

Otizm nasıl tedavi edilir sorusunun yanıtı kesin olarak verilememektedir. Aslen bir hastalık değil, farklılık ve farklı düşünme yetisi olduğundan, ortada tedavi edilecek bir durum da görülmemektedir. Bunun yanında normal hayatını sürdürmekte sıkıntı yaşayan, takıntıları nedeniyle öğrenme ve uygulama faaliyetlerini yerine getiremeyen, otizmden muzdarip insanlar için, semptomlara yönelik tedavi planı uygulanmaktadır. Direkt olarak otizmin tedavisi mümkün olmasa da, takıntılar ve eşlik eden anksiyete için ilaç kullanımı mümkündür. Bunun dışında otizmde yaşamı devam ettirebilmek için eğitim şarttır.

Otizmde Yeni Yaklaşımlar

Günümüzde her 68 çocuktan birinde görülen otizm hızla yayılırken, sebeplerine yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır. Otizmin başta nörolojik bir sorun olarak görülmesi fikri, günümüzde yerini birden fazla sebebe bağlı ortaya çıkan bir farklılık olması düşüncesine bırakmıştır. Besin maddelerinin, paketli gıdaların ve emilim problemlerinin otizm belirtilerini arttırdığı gözlenmiştir. Geçirgen bağırsak sendromu olarak adlandırılan ve bağırsaklarda besin emilimini etkileyen bir durumun, otizmi tetiklediği üzerine yapılmış araştırmalar mevcuttur. Bu nedenle bağırsak hareketlerinin otizme neden olabileceği ve otizm tedavisine önce bağırsaklardan başlanması gerektiği fikri, en güncel bilgidir.

 

Gönderiliyor
Ziyaretçi Oyları
0 (0 Oy)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here